Evenementen op tweede pinksterdag 2018

Pinksterweekend 2018

Tweede 2e pinksterdag 2018. Pinkstermaandag 21 mei

Klik hieronder op de link voor meer toelichting over het (deel)gebied of de branche.

Koopzondag vandaag

Pinksteren 2018

De oorsprong van Pinksteren

De oorsprong van Pinksteren ligt in de Mozasche wetten die aan het volk Isral waren gegeven na hun exodus (uittocht) uit Egypte. In het Bijbelboek Leviticus, hoofdstuk 23:15-22 staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach nieuwe offers voor God moesten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest werd ook wel het 'Wekenfeest' genoemd (Deuteronomium 16:10). Er moesten 'eerstelingen' van de graanoogst en het vee worden geofferd. Voorts moest er een samenkomst worden gehouden en niemand mocht zijn gewone werk doen.

In het christendom werd het Wekenfeest 'Pinksteren' genoemd, naar het Griekse woord 'pentekostos' (=vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar als vuur en hoorbaar als wind.

Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn.

In het Bijbelboek Handelingen in het Nieuwe Testament staat dat de leerlingen naar Jeruzalem terugkeerden, waar ze in een bovenzaal bij elkaar kwamen om in Judas' plaats een nieuwe apostel te kiezen, om samen te bidden en de komst van de Heilige Geest af te wachten.
Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, beter bekend als "vurige tongen"; de gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.
Op tweede 2e pinksterdag zijn veel winkels open.

Pinksteren 2018 t/m 2038

Tweede pinksterdag datum en dag in jaar

Maandag 2e pinksterdag 2018 / tweede pinksterdag 2018

Pinksteren maandag 21 mei 2018

Maandag 2e pinksterdag 2019 / tweede pinksterdag 2019

Pinksteren maandag 10 juni 2019

Maandag 2e pinksterdag 2020 / tweede pinksterdag 2020

Pinksteren maandag 1 juni 2020

Maandag 2e pinksterdag 2021 / tweede pinksterdag 2021

Pinksteren maandag 24 mei 2021

Maandag 2e pinksterdag 2022 / tweede pinksterdag 2022

Pinksteren maandag 6 juni 2022

Maandag 2e pinksterdag 2023 / tweede pinksterdag 2023

Pinksteren maandag 29 mei 2023

Maandag 2e pinksterdag 2024 / tweede pinksterdag 2024

Pinksteren maandag 20 mei 2024

Maandag 2e pinksterdag 2025 / tweede pinksterdag 2025

Pinksteren maandag 9 juni 2025

Maandag 2e pinksterdag 2026 / tweede pinksterdag 2026

Pinksteren maandag 25 mei 2026

Maandag 2e pinksterdag 2027 / tweede pinksterdag 2027

Pinksteren maandag 17 mei 2027

Maandag 2e pinksterdag 2028 / tweede pinksterdag 2028

Pinksteren maandag 5 juni 2028

Maandag 2e pinksterdag 2029 / tweede pinksterdag 2029

Pinksteren maandag 21 mei 2029

Maandag 2e pinksterdag 2030 / tweede pinksterdag 2030

Pinksteren maandag 10 juni 2030

Maandag 2e pinksterdag 2031 / tweede pinksterdag 2031

Pinksteren maandag 2 juni 2031

Maandag 2e pinksterdag 2032 / tweede pinksterdag 2032

Pinksteren maandag 17 mei 2032

Maandag 2e pinksterdag 2033 / tweede pinksterdag 2033

Pinksteren maandag 6 juni 2033

Maandag 2e pinksterdag 2034 / tweede pinksterdag 2034

Pinksteren maandag 29 mei 2034

Maandag 2e pinksterdag 2035 / tweede pinksterdag 2035

Pinksteren maandag 14 mei 2035

Maandag 2e pinksterdag 2036 / tweede pinksterdag 2036

Pinksteren maandag 2 juni 2036

Maandag 2e pinksterdag 2037 / tweede pinksterdag 2037

Pinksteren maandag 25 mei 2037